onsdag 11 juli 2007

Bästa debatten idag


Dagens mest intressanta debatt arrangerades av oss. Debatten gick under parollen ”Säljer Sex?” och hade lockat många intresserade då det var fullt till bristningsgränsen i Trädgården.

Debattörerna hade många och intressanta åsikter om ämnet vilket många gånger vållade het debatt. Henrik von Sydow lyfte fram att det hela är ett mycket komplext ämne då sexualisering i sig är svårt att definiera, vilket de flesta av debattörerna höll med om. Han menade att det bland annat av den anledningen är svårt att reglera reklam och kommunikation genom att ändra marknadsföringslagen. Birger Östberg menade även han att det är komplicerat men att han inte var främmande en utredning. Men han framhöll bestämt att det är vikigt att debatten tas upp på ett mycket mer tydligt sätt och även mer ofta.

Debatten gav definitivt mersmak!

Mårten

Inga kommentarer: